Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune (2009/12/05)

Dec 5, 2009


Kipi is cosplaying as Miku Hatsune from Vocaloid2.

CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune<
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

 • Kipi
 • Arisa
 • Mishin Tugihagi
 • Saya
 • Hinoki Sakurai
 • KOYUKI
 • Aira
 • Midori Kanda
 • TASHA