Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune (2010/02/13)

Feb 13, 2010


Kipi is cosplaying as Miku Hatsune from Vocaloid2.

CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Miku Hatsune

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA