Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu (2010/02/17)

Feb 17, 2010


Kipi is cosplaying as Rena Ryuugu from When the Cicadas Cry.

CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Rena Ryuugu

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA