Kipi's COSPLAY - Pure Trance (2010/11/13)

Nov 13, 2010


Kipi is cosplaying as Ruriko Nurse from Pure Trance.

CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Pure Trance
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Pure Trance
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Pure Trance
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Pure Trance
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Pure Trance
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Pure Trance
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Pure Trance

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA