Midori Kanda's COSPLAY - Midori Sayurigawa (2010/11/16)

Nov 16, 2010


Midori Kanda is cosplaying as Midori Sayurigawa from Reiko the Zombie Shop.

CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Midori Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Midori Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Midori Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Midori Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Midori Sayurigawa

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA