Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa (2010/11/15)

Nov 15, 2010


Midori Kanda is cosplaying as Saki Sayurigawa from Reiko the Zombie Shop.

CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Saki Sayurigawa

1 Comments:

Anonymous said...

Cosplay queen Midori.

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA