Kanankaori's COSPLAY - Yui Hirasawa (2010/12/29)

Dec 29, 2010


Kanankaori is cosplaying as Yui Hirasawa from K-ON!.

CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - K-ON
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - K-ON
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - K-ON
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - K-ON
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - K-ON
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - K-ON
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - K-ON

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA