Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune (2010/12/15)

Dec 15, 2010


Sakura is cosplaying as Miku Hatsune from Vocaloid2.

CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sakura's COSPLAY - Miku Hatsune

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA