Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service (2010/12/23)

Dec 23, 2010


Shirayuki Himeno is cosplaying as Ririchiyo Shirakiin from Inu Boku Secret Service.

CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Inu Boku Secret Service

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA