Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune (2011/01/09)

Jan 9, 2011


Yukiko.Aida is cosplaying as Miku Hatsune from Vocaloid2.

CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Yukiko.Aida's COSPLAY - Miku Hatsune

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA