Midori Kanda's COSPLAY - Giiko Nokomura (2011/02/15)

Feb 15, 2011


Midori Kanda is cosplaying as Giiko Nokomura from Chimamire Sukeban Chainsaw.

CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Giiko Nokomura
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Giiko Nokomura
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Giiko Nokomura
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Giiko Nokomura
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Giiko Nokomura
CosRain.Com Midori Kanda's COSPLAY - Giiko Nokomura

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA