AIDAYUkiko's COSPLAY - Vocaloid 2 (2011/03/31)

Mar 31, 2011


AIDAYUkiko is cosplaying as Miku Hatsune from Vocaloid2.

CosRain.Com AIDAYUkiko's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com AIDAYUkiko's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com AIDAYUkiko's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com AIDAYUkiko's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com AIDAYUkiko's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com AIDAYUkiko's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com AIDAYUkiko's COSPLAY - Miku Hatsune

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA