Sou Kagami's COSPLAY - Kurumi Shiina (2011/06/01)

Jun 1, 2011


Sou Kagami is cosplaying as Kurumi Shiina from Yuuyami Doori Tankentai.

CosRain.Com Sou Kagami's COSPLAY - Kurumi Shiina
CosRain.Com Sou Kagami's COSPLAY - Kurumi Shiina
CosRain.Com Sou Kagami's COSPLAY - Kurumi Shiina
CosRain.Com Sou Kagami's COSPLAY - Kurumi Shiina
CosRain.Com Sou Kagami's COSPLAY - Kurumi Shiina
CosRain.Com Sou Kagami's COSPLAY - Kurumi Shiina

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA