Mari's COSPLAY - Junko Enoshima (2011/07/27)

Jul 27, 2011


Mari is cosplaying as Junko Enoshima from Danganronpa: Kibo no Gakuen to Zetsubo no Kokosei.


CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima
CosRain.Com Mari's COSPLAY - Junko Enoshima

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA