Kipi's COSPLAY - Sakine Meiko (2011/08/17)

Aug 17, 2011


Kipi is cosplaying as Sakine Meiko from OtherVOCALOID.

CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Sakine Meiko
CosRain.Com Kipi's COSPLAY - Sakine Meiko

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA