EKI's COSPLAY - Sho Kurusu (2011/10/25)

Oct 25, 2011


EKI is cosplaying as Sho Kurusu from Uta no Plince-sama.

CosRain.Com EKI's COSPLAY - Sho Kurusu
CosRain.Com EKI's COSPLAY - Sho Kurusu

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA