Shirayuki Himeno's COSPLAY - Ririchiyo Shirakiin (2012/01/04)

Jan 4, 2012


Shirayuki Himeno is cosplaying as Ririchiyo Shirakiin from Inu Boku Secret Service.

CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Ririchiyo Shirakiin
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Ririchiyo Shirakiin
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Ririchiyo Shirakiin
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Ririchiyo Shirakiin
CosRain.Com Shirayuki Himeno's COSPLAY - Ririchiyo Shirakiin

2 Comments:

Anonymous said...

i like her outfit...and her face is pretty great too...:)

Ana said...

Como o donde consigo los moldes del kimono de ririchiyo shirakiin?

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA