Sui's COSPLAY - Miku Hatsune (2012/05/23)

May 23, 2012


Sui is cosplaying as Miku Hatsune from Vocaloid2.

CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Sui's COSPLAY - Miku Hatsune

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA