Mon's COSPLAY - Miku Hatsune (2012/06/04)

Jun 4, 2012


Mon is cosplaying as Miku Hatsune from Vocaloid2.

CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune
CosRain.Com Mon's COSPLAY - Miku Hatsune

4 Comments:

The Soulless said...

Miku sama *.*

Anonymous said...

sugoii

Anonymous said...

You're not a cosplayer until you've done Miku.

Anonymous said...

porno to the nerds

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA