Rinami's COSPLAY - Koi To Senkyo To Chocolate (2012/08/09)

Aug 9, 2012


Rinami is cosplaying as Shinonome Satsuki from Koi To Senkyo To Chocolate.

CosRain.Com Rinami's COSPLAY - Koi To Senkyo To Chocolate
CosRain.Com Rinami's COSPLAY - Koi To Senkyo To Chocolate
CosRain.Com Rinami's COSPLAY - Koi To Senkyo To Chocolate
CosRain.Com Rinami's COSPLAY - Koi To Senkyo To Chocolate
CosRain.Com Rinami's COSPLAY - Koi To Senkyo To Chocolate

2 Comments:

Anonymous said...

So so so cute

Anonymous said...

So so so cute

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA